The Circulation of Dutch Literature
 

Eerste CODL-workshop, in Rome

 

De eerste workshop van het internationaliseringsproject Circulation of Dutch Literature (CODL) vond plaats in de Academia Belgica en het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome (KNIR). Van de elf casusteksten die het project momenteel bestudeert, stonden er negen centraal. In totaal 31 deelnemers uit tien verschillende landen presenteerden en bespraken nieuw onderzoek naar deze Nederlandstalige werken (zie voor het programma ook: programma, link). De workshop was georganiseerd door dr. Elke Brems (KU Leuven – campus Brussel), dr. Ton van Kalmthout (Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis KNAW) en dr. Orsolya Réthelyi (Eötvös Loránd Universiteit Boedapest). Congresassistente was Katalin Márton.

dimitri
Dimitri Verhulst

Met een literaire proloog voor CODL-deelnemers, relaties van Academia Belgica en KNIR en andere gasten nam het programma een aanvang op woensdagavond 20 november 2013. Hier interviewde de Italiaanse schrijver en vertaler David Santoro de in Zweden woonachtige, Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst over diens boek Problemski Hotel, waar de auteur tevens enkele passages uit voorlas. Onder leiding van de sessievoorzitters Elke Brems, Veerle Fraeters, Jeannette Koch en Franco Paris werd het programma vervolgd op donderdag 21 en vrijdag 22 november. Voor de abstracts van de lezingen zie: Abstracts (link)

gillisgeknipt

Gillis Dorleijn

Orsolya Réthelyi opende de reeks lezingen met een recapitulatie van de doelstellingen van CODL, gevolgd door vijftien beschouwingen, onder anderen van prof.dr. Gillis Dorleijn (Rijksuniversiteit Groningen) en prof.dr. Mona Baker (University of Manchester). Gillis Dorleijn deed tien aanbevelingen voor onderzoek naar culturele transfer (klik hier voor zijn handout) en Mona Baker gaf een inleiding in de narratieve theorie zoals ze die toepaste op vertalingen.  Op de avond van 21 november kregen de deelnemers een receptie aangeboden door het KNIR, gevolgd door een diner in het Caffè delle Arti in de Galleria Nazionale d’Arte Moderna, waar ook vertegenwoordigers aanzaten van de Academia Belgica, de Academia d’Ungheria in Roma en het KNIR.

bakergeknipt
Mona Baker

Dimitri Verhulst liet zich opnieuw interviewen op vrijdagmorgen 22 november, nu door Orsolya Réthelyi, over de talrijke vertalingen van zijn roman De helaasheid der dingen. Vertegenwoordigers van de diverse CODL-werkgroepen sloten de ochtendsessie af met een kort verslag van de vorderingen en plannen van deze groepen, waarna zij discussieerden over gesignaleerde knelpunten en kansen voor de toekomst. De beraadslagingen brachten enkele verbeterpunten aan het licht, maar gaven over het algemeen aanleiding tot tevredenheid over de gang van zaken. Tot besluit leverde CODL-ambassadeur prof.dr. Frits van Oostrom (Universiteit Utrecht) commentaar op enkele thema’s die prominent in de bijdragen aan de workshop naar voren waren gekomen: casuïstiek en descriptie, patronen en variatie, theoretische reflectie en methodologie.

fritskatalin
Frits van Oostrom en Katalin Márton

Ton van Kalmthout sloot de workshop af met een blik op de voorgeschiedenis, de eerste resultaten en de nabije toekomst van CODL, en bedankte iedereen die de coördinatoren had bijgestaan bij de organisatie van de workshop, evenals de instanties die er financiële of andere steun aan hadden verleend. In alfabetische volgorde waren dat: de Academia Belgica, het Centre for European Reception Studies (Brussel), de Eötvös Loránd Universiteit (Boedapest), de Katholieke Universiteit Leuven – campus Brussel, de Academia d’Ungheria in Roma, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Den Haag), het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome, de Nederlandse en Vlaamse Uitleenbibliotheek (Rome), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Vlaams Fonds voor de Letteren.

De Nederlandse en Vlaamse uitleenbibliotheek nodigde deelnemers die nog langer in Rome verbleven uit voor een epiloog op vrijdagavond: een vertoning van Fons Rademakers’ film Als twee druppels water, naar de roman De donkere kamer van Damokles van Willem Frederik Hermans. Speciale gast was hier de weduwe van de regisseur, Lili Rademakers.

groepsfoto

Deelnemers in de Academia Belgica: v.l.n.r. Anikó Daróczi, Gillis
Dorleijn, Dimitri Verhulst, Veerle Fraeters, Ton van Kalmthout, Lucie
Sedláčková, Annette van Dijk, Jane Fenoulhet, Albert Gielen, Irina Michajlova,
Judit Gera, Hester Meuleman, Zsuzsa Tóth, Lada Vukomanovič, Alessia Vallarsa,
Franco Paris, Elke Brems, Wilken Engelbrecht, Frits van Oostrom, Katalin
Márton, Orsolya Réthelyi

 

 

Founders

RSS feeds

RSS CODL Nieuws

Funding